ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ

Ανευρύσματα, εκτός απο την κοιλιακή αορτή, μπορούν να εντοπιστούν σε πολλά άλλα περιφερικά αγγεία του σώματος. Πολλές φορές ο ίδιος ασθενής μπορεί να έχει ανεύρυσμα σε περισσότερα απο ένα σημεία.

Ο αγγειοχειρουργός θα σας συμβουλέψει για το πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τα περισσότερα από αυτά όπως της κατιούσας κοιλιακής αορτής στον θώρακα, των λαγονίων αρτηριών, των μηριαίων και των ιγνυακών αρτηριών στα κάτω άκρα όπως και των σπλαχνικών αρτηριών στην κοιλιά.