ΟΙΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Οιδήματα στα κάτω άκρα μπορεί να εμφανιστούν από πολλές αιτίες. Τα χρόνια οιδήματα μπορεί να οφείλονται σε καρδιακή ή φλεβική ανεπάρκεια, να είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας, ή να σχετίζονται  με λεμφοίδημα ή λιποίδημα. Το οξύ και επώδυνο οίδημα θα θορυβήσει τον ασθενή και μπορεί να οφείλεται σε φλεβική θρόμβωση, αρθρίτιδα ή φλεγμονή του άκρου.

Συνήθως χρειάζεται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την διερεύνηση του οιδήματος (παθολόγου, καρδιολόγου, ρευματολόγου κ.α.).

Ο αγγειοχειρουργός θα χρειασθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο φλεβικής ανεπάρκειαςφλεβικής θρόμβωσης σε οξεία φάση) και μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος.