ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ

Οι καρωτίδες είναι αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο. Το κάπνισμα, η δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση σχετίζονται με στένωση των καρωτίδων. Η στένωση των καρωτίδων μπορεί να προκαλέσει ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (παροδικό ή μόνιμο), αμαύρωση οφθαλμού ή να παραμείνει ασυμπτωματική για χρόνια.

 

Στένωση καρωτίδας

Ασθενείς με στένωση καρωτίδας πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθούνται τακτικά από αγγειοχειρουργό. Όταν η στένωση έχει δώσει συμπτώματα ή είναι πολύ μεγάλη, ο αγγειοχειρουργός θα τους συστήσει την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι

  • το χειρουργείο της ενδαρτηρεκτομής (ανοικτή αποκατάσταση) ή
  • η ενδαγειακή αποκατάσταση με stent (CAS)

ανάλογα με τις ενδείξεις σε κάθε περίπτωση.