ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΦΛΕΒΙΚΟ ΕΛΚΟΣ

Η φλεβική ανεπάρκεια ωφείλεται σε ανεπάρκεια των φλεβικών βαλβίδων να προωθήσουν το αίμα από τα κάτω άκρα προς την καρδιά. Στα κάτω άκρα μπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια του επιπολής φλεβικού δικτύου ή σε ανεπάρκεια του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, η φλεβική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε έκζεμα, δερματοσκλήρυνση και εμφάνιση έλκους (φλεβικό έλκος), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του κάτω άκρου.

Φλεβικό έλκος - φλεβική ανεπάρκεια

Ανάλογα με την αιτιολογία ο αγγειοχειρουργός θα συστήσει την κατάλληλη θεραπεία (συντηρητική ή χειρουργική).

Η θεραπεία του έλκους διαρκεί αρκετό διάστημα, και χρειάζεται συνέπεια και καλή συνεργασία μεταξύ ασθενούς και θεράποντος αγγειοχειρουργού.